Leenhouts Bedden

Privacybeleid Leenhouts Bedden

Wij respecteren de privacy van bezoekers van leenhouts-bedden.nl in het bijzonder de rechten van bezoekers als het gaat over geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Omdat wij volledig transparant willen zijn hebben wij dit privacybeleid voor u opgesteld en uitgevoerd. Dit beleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die met ons gedeeld wordt, vertrouwelijk behandelen.

Leenhouts-bedden.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden! Ook verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dat noodzakelijk is voor de overeenkomst die wij aangaan of wanneer wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die in opdracht van ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst waarin wij afspraken maken over de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Als u meer wilt weten over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Leenhouts Bedden | Bedrijfsgegevens en postadres

Dorpsplein 31-33
4507 BH Schoondijke
KvK-nr: 68024622
BTW-nr: NL114997366B01

Website

Met de website wordt bedoelt: leenhouts-bedden.nl

Server

De server voor locale opslag bevindt zicht binnen de EU

Hyperlinks

Leenhouts-bedden.nl kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Hoewel met grote zorgvuldigheid geselecteerd, draagt leenhouts-bedden.nl geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop derden omgaan met persoonsgegevens. Let bij gebruik van die websites ook altijd op het bijbehorende privacybeleid!

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de informatie of direct over iemand gaat, of dat de informatie naar die persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, betekent dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

  • U via de website vraagt om informatie;
  • U navigeert naar de website of het assortiment bekijkt;
  • U contact opneemt met Leenhouts Bedden;
  • U een direct zichtbare tekst op onze website of sociale medium plaatst;
  • U vrijwillig persoonsgegevens verstrekt.

Overzicht persoonsgegevens met het doel waarvoor wij die verwerken:

Leenhouts-bedden.nl verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het versturen van uw vraag per e-mail of via het contactformulier om:

  • U via e-mail een vraag aan ons stelt;
  • U via het contactformulier op leenhouts-bedden.nl een vraag stelt
  • Uw aankoop correct uit te kunnen leveren;
  • Met u een afspraak te kunnen maken over de leverdatum en tijdsindicatie;
  • De overeenkomst uit te kunnen voeren.

Contact

Neemt u contact met ons op, dan worden de gegevens die u (vrijwillig) verstrekt alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden of uw klacht op te lossen.

Aard van de gegevens   Doel
Voor- en achternaam Uitvoeren van de overeenkomst
E-mailadres Uitvoeren van de overeenkomst

 

Bewaartermijn

Leenhouts-bedden.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, maar maximaal 2 jaar tenzij wettelijke regelingen een langere bewaartijd voorschrijven. Zo is leenhouts-bedden.nl verplicht om op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (art. 52) de verkoopadministratie 7 jaar te bewaren.

Derde partij

De verzamelde gegevens kunnen, als dit noodzakelijk is doorgegeven aan derden als dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst (tot aankoop van een artikel bij leenhouts-bedden.nl), bijvoorbeeld voor levering van uw aankoop via PostNL.

Aard van de gegevens   Derde partij met doel
Voor- en achternaam Uitvoeren van de overeenkomst
Adres Uitvoeren van de overeenkomst

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Volgens de AVG heeft u recht op toegang, wijziging, correctie van uw persoonsgegevens (art. 13 e.v. ). Neem hiervoor contact op met Leenhouts Bedden, Dorpsplein 31-33, 4507 BH Schoondijke ter attentie van Françoise de Feijter of via info@leenhouts-bedden.nl. Leenhouts Bedden zal zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om te bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Als laatste heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.

Veiligheid

Leenhouts-bedden.nl stelt alles in het werk om uw gegevens zo goed als mogelijk te beschermen en neemt passende maatregelen om misbruik te voorkomen, evenals verlies van en ongeoorloofde toegang tot uw gegevens. Heeft u desondanks toch het gevoel dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er (mogelijk) sprake is van misbruik, neem dan contact op met Leenhouts Bedden, Dorpsplein 31-33, 4507 BH Schoondijke ter attentie van Françoise de Feijter of via info@leenhouts-bedden.nl.